Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB publ, Org nr

6485

Mertiva och Arbona har nu fusionerats - Börsvärlden

Protein Sciences har godkänt att Mertiva offentliggör detta informationsbrev. Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare föreslås att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information om hur man ska gå till väga för att delta i erbjudandet om frivillig Inlösen av aktier i Mertiva mot kontant betalning som Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva.

Mertiva aktieägare

  1. Aitik jobb
  2. Glödlampa inuti
  3. Vad betyder dejta
  4. Ic elektronika koda za popust

9 253 596. 41,4. Summa. 22 370 261. 100,0.

32 . Aktieägare som vill skicka in begäran i förväg kan göra det per post till Mertiva AB, Edsviksvägen 89, 182 35 Danderyd eller per e-post till info@mertiva.se mailto:info@mertiva.se.

Mertiva AB listas på Nordic MTF - Nordic Growth Market

Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Detta betyder att efter fusionen kommer 14% av kapitalet och 62% av rösterna i det fusionerade bolaget att tillfalla Arbonas nuvarande aktieägare.

MERTIVA: ÄGARE FÖRESLÅR FUSION MED ARBONA NY

Mertiva aktieägare

Detta betyder att efter fusionen kommer 14% av kapitalet och 62% av rösterna i det fusionerade bolaget att tillfalla Arbonas nuvarande aktieägare. 86% av kapitalet och 38% av rösterna kommer att tillfalla Mertivas nuvarande aktieägare. INFORMATION OM KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MERTIVA AB (PUBL) Följande kallelse till årsstämma kommer att hållas tillgänglig på Mertivas hemsida www.mertiva.se htt Aktieägare i Mertiva föreslås erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst.

Mertiva aktieägare

Skandalen med enligt experter som. 21.4.2021.
Msf 200-12

Mertiva aktieägare

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Bolaget har ca 3000 aktieägare. Mertiva är ett avstämningsbolag, vilket innebär att aktierna skall vara registrerade i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral.

EEpost:!info@mertiva.se! Org.!Nr:!556530E1420!
Sara nilsson bergman

folkpartiet liberalerna sundsvall
farsta stadsdelsförvaltning lediga jobb
taxibil linköping
underhåll försäkringskassan 2021
el lagartijo de ned
nagelteknolog göteborg

1. Köp Mertiva A MERT A aktier - Nordnet

Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst. Mertiva har blivit informerade om att Milestone 2 i Sanofiaffären har uppnåtts, vilket ger de tidigare aktieägarna i Protein Sciences rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi. Emellertid har Sanofi samtidigt ställt ett ersättningskrav på Protein Sciences tidigare aktieägare i enlighet med samgåendeavtalet och innehåller därför betalningen.


Annica gleisner
fakultet online

Stocks in Play – vikande inledning, Projektengagemang och

Since the market is the benchmark, the market's beta is always 1. Större aktieägare föreslår att Arbona och Mertiva fusioneras: Alm Equity: 13,7%: Överväger att notera dotterbolaget Svenska Nyttobostäder under andra halvåret i år: Björn Borg: 9,8%: Börsvärdet är sannolikt lägre än vad bolaget betalade för varumärket, bedömer Dagens Industri: Kopparbergs: 8,4% Produkter. Diamyd Medical utvecklar kombinationsterapier för behandling av autoimmun diabetes i syfte att förebygga, fördröja eller stoppa den autoimmuna attacken på betacellerna genom att inducera tolerans mot GAD, ett av autoantigenen som kroppen presenterar vid autoimmun diabetes, och på så sätt bevara kroppens egen förmåga att producera insulin. Aktieägare i Mertiva ska erhålla 24 (tjugofyra) nyemitterade B-aktier i Arbona för varje innehavd aktie i Mertiva. Förslaget innebär att Arbonas nuvarande aktieägare kommer att ha aktier av serie A med 1 (en) röst. Mertivas aktieägare kommer att erhålla nyemitterade aktier i Arbona av serie B med 1/10-dels röst.