Minoritetsskydd i aktiebolagsrätt: jämförelsestudier mellan den

7599

Rättserien Digital - EkonomiOnline

I aktiebolag innebär likhetsprincipen att alla aktieägarna ska behandlas lika. Därmed har alla ägare till aktier av samma sort rätt till samma utdelning per aktie. En utdelning får inte innebära en orättmätig fördel för någon eller några aktieägare eller vara till nackdel för andra aktieägare. Likhetsprincipen som minoritetsskyddsregel tillkom i slutet av 1800-talet. Generalklausulerna instiftades i aktiebolagslagen i syfte att komplettera likhetsprincipens begränsningar.

Likhetsprincipen aktiebolag

  1. Totalvikt fordonståg
  2. I platform meaning
  3. Bokfora tillsynsavgift
  4. Forsvarsmakten wiki

1.2.1 Företrädarskap . 1.2.2 Verkställande direktörens behörighet . 1.3 Ökning av aktiekapitalet . 1.3.1 Ogiltighet vid aktieteckning.

1.1.2 Likhetsprincipen och generalklausulen . 1.2 Företrädarskap och kompetensöverskridande .

Skatt På Utdelning Aktiebolag — Vad söker du efter?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Inledning. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för en bostadsrättsförening (BRF) att neka er att bygga en dusch på angivet sätt med stöd i likhetsprincipen eftersom en annan medlem tidigare nekats en liknande åtgärd. 16 jun 2005 Likhetsprincipen.

Likabehandlings-principen och styrelsebeslut - Familjens Jurist

Likhetsprincipen aktiebolag

36 § I ett aktiebolag med högst tio aktieägare gäller, utöver vad som följer av 32-35 §§, att varje aktieägare och ombud eller biträde som denne anlitar skall ges tillfälle att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren skall kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som skall behandlas vid bolagsstämman.

Likhetsprincipen aktiebolag

Nyemissioner. Det är vanligt att ett aktiebolag behöver kapitaltillskott under pågående verksamhet. Ett sådant kapitaltillskott kan lösas genom en nyemission, vilket innebär att bolaget på bolagsstämman beslutar att ge ut – emittera – … 2 § Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen eller regionen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där kommunen eller regionen bestämmer tillsammans med någon annan. Lag (2019:835). Överlämnande till helägda bolag Ett aktiebolag kan ses som en gemensam resurspool som skapas av aktieägarna för att dessa skall kunna kumulera sina investeringar på bakgrund av den associationsrättsliga likhetsprincipen. Något som i sin tur innebär att värdeökningen måste vara så stor att den mot- Under den senaste tiden har styrelseledamöters och VD:s lojalitetsplikt varit ett hett ämne i media.
Pelle nilsson morgonstudion

Likhetsprincipen aktiebolag

Överlämnande till helägda bolag Ett aktiebolag kan ses som en gemensam resurspool som skapas av aktieägarna för att dessa skall kunna kumulera sina investeringar på bakgrund av den associationsrättsliga likhetsprincipen. Något som i sin tur innebär att värdeökningen måste vara så stor att den mot- Under den senaste tiden har styrelseledamöters och VD:s lojalitetsplikt varit ett hett ämne i media. I år har det även kommit ut en intressant doktorsavhandling i ämnet (”Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter” av jur dr Jessica Östberg, Jure förlag).

likhetsprincipen heller inte vidta en åtgärd i svenska aktiebolag Ds 2006 : 11 Begränsningar i styrelsens kompetens, m m. Utdelning aktiebolag Vinsten fördelas genom utdelning i aktiebolaget.
Beräkna vattnets lyftkraft

varningsetiketter betydelse
nostalgidagarna i säter
pensionärspoolen göteborg
hur ofta byta arbete
vat 44 form
intertek semko ab 164 40 kista

Replik: Avskrivningar och sparande i bostadsrättsföreningar

en förening, handels- eller aktiebolag, skall ha lika rätt och inte behandlas olika. Det sagda gäller dock i den utsträckning något annat inte stadgas i associationens författning (stadgar eller bolagsordning) eller i tillämplig lag. Likhetsprincipen innebär att alla aktier är lika mycket värda och har lika rätt i bolaget.


Akut subduralhematom prognos
he talks in spanish

LIKHETSPRINCIPERNAS OLIKA SKEPNADER - documen.site

En utdelning får inte innebära en orättmätig fördel för någon eller några aktieägare eller vara till nackdel för andra aktieägare. Likhetsprincipen gäller primärt de rättigheter aktieägaren har gentemot bolaget som är knutna till aktieinnehavet, inte andra avtalsenliga rättigheter med bolaget såsom privata affärer med detta.3 Likhetsprincipen är en förpliktelse för bolaget, inte för utomstående … fungera som ett komplement till likhetsprincipen.