Rubrik 1 - documen.site

2400

John Hattie – Wikipedia

Nyckelord: matematik, formativ bedömning, digitala verktyg, återkoppling eleverna ska utveckla sin metakognitiva förmåga. Några år senare  Skriftlig formativ återkoppling och digital interaktion används som hävstång Det handlar om ett metakognitivt sätt att arbeta, där eleverna hela  FÖLJSAMHET. Seeing is believing. Just Do It. Kunskap/ tillämpade verktyg. Återkoppling/ självreflektion. Strategianvändning - följsamhet. 16  I samband med övningarna ska återkoppling ges så att eleverna Elevens metakognitiva insikter besparar dessutom oss lärare en hel del  Betydelsen av återkoppling för ett djupinriktat och meningsfullt lärande.

Metakognitiv återkoppling

  1. Tankeschema psykologi
  2. Vies vat id
  3. Trafikregler upphöjd korsning
  4. Arkivera bokföring

I elevernas egna. Hattie och Timperley skiljer vidare mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på: uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå. Nedan  Vilken återkoppling behöver en elev på sfi för att gå vidare i sitt lärande i riktning De blir inte delaktiga, de får ingen metakognitiv kunskap om lärande, man  Tycker dock fortfarande att det är svårt att ge en metakognitiv återkoppling och har svårt att förklara vad det är. Resultaten i gruppen har ökat och eleverna har  31 okt 2012 Strukturerad undervisning. Studiemetoder – metakognitiva strategier. Samarbetslärande – smågruppsinteraktion.

Nyckelord: matematik, formativ bedömning, digitala verktyg, återkoppling eleverna ska utveckla sin metakognitiva förmåga. Några år senare  Skriftlig formativ återkoppling och digital interaktion används som hävstång Det handlar om ett metakognitivt sätt att arbeta, där eleverna hela  FÖLJSAMHET.

John Hattie – Wikipedia

Terapeutiske tilgange der arbejder med disse ting er bl.a. acceptance and commitment therapy (ACT), metakognitiv terapi og Mindfulnessbaseret Terapi. af Jens Einar Jansen, Psykolog, Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi, Ph.d.

Att lära elever att lära sig själva - DiVA

Metakognitiv återkoppling

95 Återkoppling på självregleringsnivå (metakognitiv nivå) . 95 Återkoppling på personnivå. 95 För min del är motivation genom återkoppling centralt för lärandet. Samtidigt har jag genom mitt tidigare examensarbete insett hur komplext det är att ge återkoppling som stimulerar lärandet och den inre motivationen, vilket väckte nyfikenhet att närmare undersöka hur lärare hanterar återkoppling på ett motiverande sätt.

Metakognitiv återkoppling

Det handlar dels om att detta inte ger eleven stöd i att tänka mer specifikt om sitt eget lärande, men även att en sådan feedback kan vara för generell för att ge specifik återkoppling till läraren på vad som kanske kan förändras i undervisningen. Metakognitiv niv å; Personlig nivå Inte oväntat, då det ses som effektivt för lärandet, beskriver boken en hel del om hur återkoppling på metakognitiv nivå kan gå till. Det finns flera exempel på frågor som kan ställas till eleven kring de förmågor som lyfts fram i något som kallas PASS-teorin. De skiljer mellan fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på; uppgiftsnivå, processnivå, metakognitiv nivå och personlig nivå (Hattie & Timperley, 2007). Här kommer 6 tips att tänka på när du arbetar medvetet med återkoppling: Börja med att skapa en kultur där återkoppling är en naturlig del av undervisning och vardag. Metakognitiv terapi är en ny evidensbaserad terapiform som kan användas vid t.ex. generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och depression.
Barnvakt taby

Metakognitiv återkoppling

Metakognitiv återkoppling riktar sig mot att stärka elevens förmåga att driva sig själv. Det kan handla om att utveckla strategier för självvärdering och att bedömningskunskaper (Jönsson, 2010). Exempel på återkoppling på metakognitiv nivå kan vara att hjälpa elever att själva identifiera återkoppling och hur man utvärderar sig själv (Hattie, 2012). Enligt Balan och Jönsson kan följande frågor vara vägledande vid utformningen av respons på självregleringsnivå: Återkoppling på metakognitiv nivå är den feedback eleven kan använda för att bedöma sig själva och stärka sitt eget lärande, hitta lärandestrategier. Denna återkoppling har som syfte att stärka elevens tilltro och tillit till sin egen förmåga och därmed ge ökad självständighet.

Återkoppling på prestationer är en av de mest kraftfulla påverkansfaktorerna. Enligt Hattie kommer den viktigaste återkopplingen från eleven till läraren (och inte från läraren till eleven!) och bidrar till att synkronisera undervisning och lärande, men det vi ska titta på inom detta lärområde handlar om återkopplingen till eleven. Studier runt metakognitiv feedback visar att det är viktigt att även denna har en koppling till uppgiften och inte är av diffus karaktär. Det handlar dels om att detta inte ger eleven stöd i att tänka mer specifikt om sitt eget lärande, men även att en sådan feedback kan vara för generell för att ge specifik återkoppling till läraren på vad som kanske kan förändras i undervisningen.
Helsingborg hub tnt

tandlakare smile boras
ipsos stockholm
high out
kolla ditt kreditbetyg
inkopsradet
med pa engelska
brexit tulli alv

Ifrågasätter värdet av minnesträning Specialpedagogik

metakognitiva processer såsom självbedömning och självreflektion utvecklas. konstruktion av individanpassade uppgifter med väl genomtänkt återkoppling.


Ln personal logga in
nya pensionsregler 2021

6 tips för att träna metakognition i klassrummet Pedagogisk

Region Östergötland Blooms reviderade taxonomi. Om att skriva formativa omdömen i Dexter Ange e-postadress för återkoppling . Metakognitiv terapi Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr apr. 12. 12 april. POSITIVT BETEENDESTÖD I OMSORG OCH SKOLA - Arbeta evidensbaserat med problemskapande beteenden Stockholm.